Deel je protocol

Algemene voorwaarden

Met het aanleveren van protocollen en/of handleidingen geeft de inzender aan dat het materiaal voldoet aan alle relevante bepalingen van de auteurswet. Ook verklaart  de inzender dat hij eventueel noodzakelijke  toestemmingen heeft gekregen.

Door aanlevering verklaart de inzender dat hij/zij de initiatiefnemers van de website www.coronaprotocollen.nl en alle bij de organisatie betrokken partijen vrijwaart van claims, in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de aanlevering. Op verzoek dient de inzender binnen 7 dagen schriftelijk aan te tonen dat aan bovenstaande is voldaan.

De inzender verklaart door inzending van het materiaal dat hij/zij akkoord gaat met gebruik van het materiaal door derden via download van de website www.coronaprotocollen.nl.

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Coronaprotocollen.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Alle gegevens die je verstrekt bij het aanleveren van ene protocol
  • IP adres bij de aanlevering
  • Verzonden/ontvangen email
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy informatie, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Coronaprotocollen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Je aanlevering van protocollen te kunnen verwerken
  • Analyseren van het gebruik van coronaprotocollen.nl om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Coronaprotocollen.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Na afmelding worden de persoonsgegevens binnen maximaal 4 weken verwijderd en na afloop van het project worden de persoonsgegevens binnen maximaal 2 maanden verwijderd.

Delen met anderen
Coronaprotocollen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan degenen die betrokken zijn bij Coronaprotocollen.nl en waar nodig om de communicatie met jou te verwerken.

In kaart brengen websitebezoek
www.coronaprotocollen.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een email te sturen aan privacy informatie. Coronaprotocollen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Coronaprotocollen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy informatie

Share This